Grote schoonmaak na vertrek Seager voltooid

Ok Ryan Seager heeft Telstar verlaten. Piet Buter geeft op de clubsite aan tevreden te zijn over de afwikkeling hiervan en dat er wat hem betreft geen spelers meer vertrekken. Dat laatste valt nog te bezoek, aangezien spelers als Brito en Ondaan op menig scoutlijstje staan. Telstar gaat nu op zoek naar een aantal versterkingen. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit versterkingen voor de voorhoede en middenveld zullen zijn.

Geen opmerkingen:

Nieuwsarchief